Studiowanie w Hiszpanii - praktyczne informacje

Państwo: Hiszpania
Ludność (mln): 46,4 (2015)
Pow. (km2): 505944
Język urzędowy: hiszpański
Waluta: euro (od 1 stycznia 1999 r.)
Nr kier.: +34
Liczba użytk. Internetu (mln): 35,4 (2016)
Liczba studentów: 1,97 mln (2013), 1,98 mln (2014)
% studentów w populacji 20-24: 37,7 (2014)
Kobiety na studiach do liczby ogółem (%): 53,3 (2014)
Liczba studentów - studia I stopnia: 1,18 mln (2014)
Liczba studentów - studia magisterskie: 411 tys. (2014)
Liczba studentów - studia doktoranckie: 24 tys. (2014)
Koszt studiów I stopnia (w euro za rok): od 714 do 2011, najczęściej 1110 (2015/16)
Koszt studiów magisterskich II stopnia (w euro za rok): od 1298 do 3211, najczęściej 1991 (2015/16)

Uczelnie

Nauczanie uniwersyteckie realizowane jest w publicznych i prywatnych uniwersytetach. W skład publicznych uniwersytetów wchodzą: Szkoły uniwersyteckie, wydziały, departamenty, instytuty badawcze, kolegia doktoranckie oraz inne ośrodki uzupełniające. Wszystkie uniwersytety (publiczne i prywatne) muszą być zarejestrowane w Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
W roku akademickim 2014/2015 w Hiszpanii było 85 uniwersytetów, z czego 50 było publicznych i 35 prywatnych. 6 uniwersytetów (5 publicznych i jedna prywatna) prowadziły studia online. Kierunki uniwersyteckie podzielone są na pięć głównych grup: sztuka i nauki humanistyczne, nauki doświadczalne, nauki i zdrowiu, nauki społeczne i prawne oraz inżynieria i architektura. Dobrą stroną jest www.universidad.es.

lista i prezentacje uniwersytetów hiszpańskich

Poziom studiów

Jeszcze niedawno hiszpański system kształcenia był daleki od tego wytyczonego przez System Boloński. W 2009 roku tylko 3,8% kierunków było w Systemie Bolońskim. W 2012 już 47,9%. Jednak w ostatnich latach Hiszpania dostosowała prawie całkowicie swój system na boloński system trójstopniowy. Przykładowo zniknęły studia magisterskie jednolite. Studia I stopnia (180-240 ECTS, European Credit Transfer System) trwają 3-4 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata (graduado). Studia II stopnia (60-120 ECTS) obejmują roczne lub dwuletnie kierunki magisterskie (dyplom máster), po których można pójść na studia doktoranckie (programa de doctorado). Po studiach magisterskich studenci otrzymują tytuł Máster universitario. 

Hiszpania - kierunki I stopnia
Hiszpania - kierunki magisterskie II stopnia
Hiszpania - kierunki studiów doktoranckich

Rekrutacja

By dostać się na studia I stopnia, obywatelom UE wystarczy świadectwo maturalne (hiszpański odpowiednik to bachillerato). Starania o przyjęcie na studia należy zacząć od skontaktowania się z UNED (Universidad Nacional de Educatión a Distancia) – instytucja ta sprawdza, czy posiadane przez kandydatów wykształcenie jest odpowiednie i wystawia certyfikat credencial de acceso. By go otrzymać, należy przedstawić m.in. przetłumaczoną kopię świadectwa i dowód tożsamości. Kto ma ochotę – może przystąpić do egzaminów (Prueba de Acceso a la Universidad, PAU), by uzyskać poprawić swoje oceny ze świadectwa i zwiększyć szanse na przyjęcie na studia. Od tej procedury mogą być jednak wyjątki. Więcej informacji o uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znaleźć można na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji.

Egzaminy na studia

Studentów z Hiszpanii oraz obywateli państw spoza UE obowiązują egzaminy wstępne PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Przybysze z Unii nie muszą do nich przystępować, chyba, że chcą poprawić swoje oceny i zwiększyć szansę na dostanie się na studia. W takiej sytuacji trzeba skontaktować się z UNED. Uwaga! Są też w Hiszpanii szkoły, które wymagają od kandydatów z UE zdania egzaminów, jeśli nie posiadają oni międzynarodowej lub europejskiej matury (np. Uniwersytet w Barcelonie).

Język

By rozpocząć studia, trzeba się wykazać znajomością języka wykładowego. W Hiszpanii sprawa nie jest prosta – najpopularniejszy jest oczywiście kastylijski, ale np. w Barcelonie oficjalnym językiem miejscowego uniwersytetu jest kataloński. W użyciu są również odmiana katalońskiego - j. walencjański oraz galicyjski i baskijski (Euskera/Euskara). Studentom zwykle jednak pozwala się pisać egzaminy po kastylijsku. W przypadku kierunków nauczanych po kastylijsku, konieczne jest przedstawienie certyfikatu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). Kursy i szkoły letnie dla obcokrajowców organizują wszystkie większe uniwersytety - wyszukiwarkę znajdziesz na stronie Instytutu Cervantesa. Jeśli chcesz szukać szkoły hiszpańskiego na własną rękę, sprawdź, czy ośrodek posiada certyfikat CEELE (Certificate of Quality in the Teaching of Spanish as a Foreign Language). Informacje o centrach kształcenia innych języków Hiszpanii znajdziesz na stronie universidad.es. Hiszpańskiego możesz też nauczyć w Polsce. Tu także z pomocą może przyjść Instytut Cervantesa, który ma swoje biura w Warszawie.
Kierunki z jęz. wykładowym angielskim oferują głównie największe uniwersytety.

lista uniwersytetów, które mają kierunki w języku angielskim

Pobyt - formalności

Aby wjechać na terytorium Hiszpanii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli chcesz przebywać w Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, musisz postarać się w lokalnym urzędzie o potwierdzenie prawa pobytu. Szczegółowe informacje na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Pracy (w jęz. hiszpańskim).


Czesne

W roku 2016/2017 koszt studiów I stopnia w Hiszpanii wynosił od 714 euro do 2011 euro za rok studiów. Najczęściej była to kwota ok. 1110 euro. Studia magisterskie kosztowały 1298-3211 euro za rok. Najczęściej była to kwota ok. 1991 euro.  Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronach uczelni.

Koszt studiów zależy od rodzaju studiów, ilości punktów ECTS oraz ilości niezdanych egzaminów. Koszt zależy też od regionów. Nie ma różnicy w opłatach między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi (zaocznymi). Dla studentów spoza UE koszt studiów jest większy zależny od regionu.
Są możliwe zniżki, np. dla wielodzietnych rodzin lub niepełnosprawnych osób.
71% studentów płaciło czesne, reszta była zwolniona ze względu na otrzymywane stypendia socjalne. Podczas ich pobierania nie pobiera się czesnego.

Spain - student fees and grants

Zakwaterowanie, utrzymanie

Utrzymanie w Hiszpanii jest mniej kosztowne w porównaniu z Francja czy Szwajcarią ale jest większe niż w Polsce. Trzeba mieć od 900 do 1100 euro, w zależności od miasta i stylu życia:) Większość studentów szuka zakwaterowania w akademikach, funkcjonujących przy wszystkich większych uczelniach. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie Rady Szkół Wyższych Hiszpanii (Consejo de Colegios Mayores de Espana). Miejsca w bursach nie są tanie - miesięcznie zapłacić trzeba od 300 do ok. 800 euro. Taniej jest czasem wynająć pokój „na mieście”. Okazji można poszukać przez wyszukiwarkę na stronie www.spain.info (w jęz. polskim) lub w serwisie aluni.net . Dodatkowe informacje na akademickim portalu Universia.net.

Stypendia

Szansy na uzyskanie wsparcia można szukać w międzynarodowych fundacjach i na uczelniach. Więcej informacji na stronie www.universidad.es.

Praca podczas studiów

Rynek pracy jest otwarty dla Polaków, ale o zatrudnienie niełatwo - bezrobocie w Hiszpanii jest jedno z największych w Europie, zwłaszcza w grupie 19-34. Wykonując proste prace: kelnera, barmana czy sprzątaczki można zarobić nawet ok. 1000 euro miesięcznie. Ambitniejsze propozycje znaleźć można w prowadzonych przez uczelnie Centrach Karier.

Hiszpania - jak szukać pracy?
Jak szukać pracy za granicą

Pomocne linki

NARIC España
Spanish NARIC
NARIC España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
C/ Torrelaguna, 58 - 28027 Madrid
Web Site: http://www.mecd.gob.es/r/naric


University education
Organización de la Enseñanza Universitaria
Link(s): Spanish


Recognised higher education institutions
Enlaces con las universidades españolas
Link(s): Spanish


Policies and procedures for the recognition of qualifications
Homologación de Títulos
Link(s): Spanish


Eurodesk
Eurodesk to program dla młodzieży wspierany – finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską oraz inne instytucje publiczne. Eurodesk działa w 33 krajach europejskich. W ramach Eurodesk działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie w dziedzinie edukacji, szkoleń, mobilności oraz funduszy.
https://eurodesk.eu
www.eurodesk.plźródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności